Pungapunga Wall Shot
Install shot, Taonga Tuku Iho

He anga onamata hei aronga anamata. Kua roa te iwi Māori e titiro ana ki ngā rā o nehe hei tikanga ako, hei huarahi akiaki, hei taputapu whakairo i te huarahi i roto i te ao anamata. Ko te kaupapa o te kohikohinga mahi nei he tūhono i ngā āhuatanga o Te Ao Kōhatu me nga āhuatanga o Te Ao Hou, me te aro pū ki te pupuri i ngā taonga, me te whakatairanga i ngā mahi a ōku tīpuna hei tirohanga whakamua mo āku mahi auaha.

The kaupapa of this work is the combining of a customary Māori practice using traditional materials with contemporary Toi Māori. It uses traditional Māori net-making techniques, Tā Kupenga, to explore my connection as a contemporary Māori artist with the Whenua, Moana and Taiao through both Mātauranga Māori and Whakapapa.

The construction of Nets using Harakeke is unique to Māori, so the use of a traditional Māori practice within my work is an act of cultural grounding and re-affirms my place as a Māori within my environment and wider surroundings.

Drawing on Taonga Tuku Iho and using Māori materials to create taonga that are influenced by the creative practices of my tīpuna is a physical representation of their Mātauranga and our shared Whakapapa.

 
3 Joined
Close up shots, Taonga Tuku Iho 2020
“Mā tēnei toi ahau e whakatūturu anō I tōku hononga ki te taiao, mā aku mahi ahau e whakawhenua ai, e whakakanohi hoki I te rahi a ōku tipuna.”

Ko aku mahi kupenga he mahi raranga Mātauranga Māori, he raranga whakapapa, he raranga kōrero tuku iho anō hoki. He mahi e āta tuitui i tōku hononga ki te Whenua, te Moana, waihoki te Taiao.

He hiahia nōku ki te ako i ngā mahi kupenga tuatahi, nā runga i te māharahara kei ngaro ēnei mahi rangatira kia waiho kia memeha noa. Me te ū pono ki te whakaara ai, ki te whakarauora i ēnei mahi tawhito ka rua. Ā, mā aku mahi auaha e tōmene, e kawe hoki i taku kaupapa rangahau. Nō reira ko tāku, he ako i ngā tikanga me ngā āhuatanga hoahoa tawhito o te mahi Tā Kupenga hei whakaaweawe i aku mahi toi auaha mō te tau nei.

Pungapunga Close Up
Pungapunga Kupenga 2020, Close up
Ao Kohatu
Te Ao Kōhatu, 2020
Img 0966
Install Shot, Taonga Tuku Iho 2020

Related Artists